Badania geotechniczne zlecane są przy okazji realizowania inwestycji budowlanych. Ich koszt z reguły kształtuje się na poziomie 1000-1500 złotych. Cena badania jest ściśle uzależniona od tego, ile odwiertów zostanie przeprowadzonych w czasie jego trwania.

Na pewno cena wzrośnie w sytuacji, gdy w planach jest postawienie budynku wyposażonego w piwnicę. W razie przeprowadzania analizy pH wody, należy doliczyć jeszcze koszty badania laboratoryjnego. Usługi geotechniczne w postaci odwiertów nie zajmują zbyt wiele czasu. Są one przeprowadzane z reguły w ciągu kilku godzin. Jeśli na terenie badania mają miejsca podtopienia, odwierty powinny być przeprowadzone jeszcze raz w celu uzyskania miarodajnych wyników. Na podstawie otrzymanych pomiarów przygotowywana jest opinia geotechniczna. Geotechnika pozwala na stwierdzenie, czy inwestycja w daną działkę okaże się ekonomicznym wyborem.

Zobacz koniecznie: titan.com.pl/geotechnika/

Badania geotechniczne dobrze jest przeprowadzić jeszcze przed zakupem, ponieważ pomoże nam to ocenić, czy oferowana cena sprzedaży jest godna rozważenia. Badania geotechniczne pozwalają na stwierdzenie, czy inwestycje budowlana przeprowadzane na danym terenie będą wymagały dodatkowych kosztów. Dzięki fachowo przygotowanej opinii geotechnicznej możliwe będzie zaprojektowanie domu w taki sposób, aby mógł wytrzymać kilkanaście lub kilkadziesiąt lat. Opinia geotechniczna jest niezbędna do ustalenia kategorii geotechnicznej budynku. Zgodnie z ustawą dotyczącą prawa budowlanego, każdy projekt budowlany powinien zawierać opinię o geotechnicznych warunkach posadowienia obiektów budowlanych. Nie jego to warunek konieczny, ale wielu projektantów konstrukcji woli zlecić takie badania.