Wszędzie tam, gdzie prowadzone są różnego rodzaju prace wykopowe, muszą być zastosowane tymczasowe konstrukcje zabezpieczające. Konstrukcje te, czyli szalunki zabezpieczają zarówno sam teren, jak prowadzone prace. Dlatego też zawsze należy dobierać je pod kątem specyfiki technicznej wykonywanych prac i podłoża.


Wśród tych, które cieszą się ogromną popularnością, wymienić można szalunki aluminiowe w systemie LITEBOX. I nie są to tylko puste słowa. System aluminiowy litebox wybierany jest do zabezpieczania wykopów w wielu krajach Europy. A to świadczy właśnie o jego jakości. A czym takim jest ten system aluminiowy? Jak wskazuje sama nazwa, szalunki wykonane są z aluminium. W praktyce oznacza to, że z jednej strony konstrukcja jest bardzo stabilna i trwała, a z drugiej lekka. Dzięki temu poszerza się zakres jej stosowania. Właściwie jedynym ograniczeniem jest głębokość. Ten rodzaj szalunków wykorzystywać można do głębokości nie przekraczającej sześciu metrów. Ci, którzy troszkę na pracach budowlanych się znają, wiedzą doskonale, że na przykład na głębokościach mniejszych niż sześć metrów prowadzone są prace instalacyjne. Tu układa się między innymi sieci wodociągowe, czy też elektryczne.

Kolejną cechą, która wyróżnia system jest możliwość jego zastosowania właściwie na każdym podłożu. Bez względu więc na to, z jakim gruntem budowniczy ma do czynienia, system Litebox doskonale się sprawdzi. Nie trzeba więc przesuwać planów. Spokojnie można kopać tam, gdzie najwygodniej. A to bez wątpienia usprawnia wszystkie prace.
Trzecia cecha to różnorodność pozwalająca dobrać rodzaj szalunku do rodzaju roboty, a także głębokości, na jakiej robota ta ma być wykonywana. Każdy więc znajdzie model optymalny.