Słowo pisane występuje prawie w każdej dziedzinie życia. To nie tylko książki, ale też codziennie życie. Co prawda czytelnictwo w naszym kraju kuleje i to bardzo ale są jeszcze dziedziny, gdzie znajomość liter się opłaca. Jest tego dosyć dużo. Począwszy od czytania treści reklamowych a skończywszy na czytaniu pism z urzędów.

druk książek kraków

Inną potrzebną sprawą jest czytanie ze zrozumieniem. Aktualnie matura z języka polskiego wymaga, żeby każdy absolwent posiadł tę umiejętność. Ludzie urodzenie wcześniej nie mogą wyjść z podziwu. Jak można w ogóle coś czytać bez zrozumienia przekazu. Najwidoczniej jest to możliwe.

Czytelnictwo aktualnie spada na łeb na szyję a drukarnie drukują co najwyżej podręczniki i lektury szkolne. Okazuje się, że tych ostatnich też nie ma kto czytać. Najczęściej uczniowie zadowalają się streszczeniami pisanymi przez pasjonatów albo opracowaniami znalezionymi w internecie.

Nie jest to dobre, bo spada motywacja, do pisania czegokolwiek przez autorów. Bo jak tu pisać z myślą, że grono odbiorców jest coraz mniejsze. Ale też i nie tylko jest coraz bardziej kosztowny i odbija się na ich cenach. Niejednokrotnie to poważnie wpływa na ich sprzedaż. Podręcznik raczej musi zostać zakupiony. Gorzej sprawa ma się z beletrystyką, tu sprzedaż spada.

Ileż to razy pasjonat czytania zakupiłby książkę, gdyby tylko go było na to stać bez zrujnowania domowego budżetu. Całe szczęście, że są osoby które pasjonują się czytelnictwem i wynoszą z tego wiele radości. Literatura piękna pozytywnie wpływa na ich życie, ucząc ich wrażliwości i pozytywnego myślenia.