W ostatnich miesiącach budownictwo w Polsce przeżywa prawdziwy rozkwit. Place budów znajdują się na każdym kroku, a okolice które kiedyś dobrze znaliśmy zmieniają się nie do poznania. Szeroki strumień pieniędzy płynący do Polski z Europy sprawia, że wznoszone są zarówno nowe budynki, ale równie częstym zjawiskiem jest remontowanie i odświeżanie już wzniesionych nieruchomości.

deskowanie wykopówCzęsto pracę dotyczą tylko wymiany instalacji znajdujących się pod ziemią lub w najbliższym otoczeniu budynku. Dla przykładu sieci ogrzewania miejskiego lub rury z wodą ciepłą i zimną znajdują się pod naszymi stopami. By technicy mieli do nich dostęp, niezbędne jest wykopanie odpowiedniej głębokości rowów, które umożliwią robotnikom prace. W bardzo wielu przypadkach stosuje się obecnie tzw. deskowanie wykopów, mające ułatwić i zwiększyć poziom bezpieczeństwa odbywających się prac. Konstrukcje te nie tylko uniemożliwiają obsuwanie się brył ziemi na pracujących robotników, ale również chronią ich przed ewentualnym zasypaniem na skutek zawalenia się jednej ze ścian wykopu. Wypadki spowodowane obsuwaniem się ziemi nie należą do rzadkich na polskich budowach, a ich konsekwencją nie rzadko są ciężkie wypadki poszkodowanych osób.

Zagadnie to nie powinno być ignorowane przez kierowników budów i osoby odpowiedzialne za BHP. Zważając na ciągły i dynamiczny rozwój naszego kraju, i fakt że do wykonania pozostanie wciąż tysiące budów, warto już teraz wprowadzać w pracy zdrowe nawyki i odpowiednią higienę pracy. Na końcu, życie i bezpieczeństwo ludzi, powinno przyświecać wszystkich pracodawcom.